Behandelmethode & Kwaliteitsstatuut

Behandelmethoden
Mentalisation Based Treatment
Individueel ontdekkende psychotherapie
Traumabehandeling
EMDR
Partner Relatie en Gezinstherapie
Schemagerichte cognitieve therapie
Cognitieve therapie
Persoonlijkheidsproblematiek
Neurotische problematiek
Angst- en stemmingsstoornissen
Trauma
Eetstoornissen
Arbeidsgerelateerde problematiek
Relatie en gezinsproblematiek

Studie
Psychologie Universiteit Leiden
Psychotherapie RINO Amsterdam
Systeemtherapie RINO Amsterdam

Aanvullend: EFT, EMDR, Schematherapie, MBT.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
LVVP, NVRG, NVP, EMDR, EFT.

Ingeschreven in het BIG register van
Psychotherapeuten, registratienummer 69913000716

   BIG nw

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
LVVP, NVRG, NVP, EMDR, EFT.

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u middels het Kwaliteitsstatuut inzicht moet krijgen in de organisatie van de door mij geleverde zorg.

Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg.

Inzien kwaliteitsstatuut en op mijn praktijk.

Tevens is per 01-01-2017 wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft  op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. In eerste instantie uiteraard graag met mij bespreken , maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NVP, Zie http://www.psychotherapie.nl/217055288/Klachtenregeling