Waaijer Psychotherapie & Relatietherapie

Praktijk voor Psychotherapie & Relatietherapie te Zeist & Doorn

Psychotherapie

Cliëntgerichte psychotherapie is een individuele psychotherapie. Het bijzondere van deze benadering is dat de therapie zich richt op de hele persoon en niet alleen specifiek op klachtgebieden. Hiermee worden kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt aangesproken en tot ontwikkeling gebracht. De therapeut bevordert het zoekproces van de cliënt om tot eigen inzichten en oplossingen te komen.

Relatietherapie

Relatietherapie is er om meer inzicht te krijgen in hoe jullie relatie nu functioneert en welke patronen er in de loop der tijd zijn ingeslopen.

Door meer inzicht te krijgen in hoe de dynamiek is tussen jullie, kunnen jullie werken aan nieuwe patronen.

Traumabehandeling & EMDR

Door een trauma (zeer ingrijpende gebeurtenis of periode) kan iemand in een isolement geraken en zich onmachtig gaan voelen. 
Een trauma veroorzaakt gevoelens van hevige angst, hulpeloosheid, onmacht en dreigende vernietiging. Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

 

Over Leontien Waaijer

Welkom op de website van Leontien Waaijer

Werkzaam als

 • Psychotherapeut
 • Relatietherapeut

Gespecialiseerde behandeling

 • Relatie- en gezinsproblematiek
 • Traumabehandeling
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Angst- en Stemmingsstoornissen
 • Levensfaseproblematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Eetproblematiek
 • Depressie
 • Slaapproblematiek
 • Psychosomatischeproblematiek
 • Arbeidsgerelateerdeproblematiek
 • Neurotische problematiek

Behandelmethode

 • Individueel Ontdekkende Psychotherapie
 • MBT Mentalisation Based Treatmend
 • Relatietherapie
 • EMDR
 • Emotionally Focussed Therapie

Studie

 • Psychotherpie, Amsterdam
 • Opleiding Relatie- en Gezinstherapie, Amsterdam
 • Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie, Amsterdam
 • Opleiding EMDR, Utrecht
 • MBT, Rotterdam
 • Gecertificeerd EFT Therapeut

Lidmaatschappen beroepsverenigingen
NVRG, NVP, LVVP, EFT

  BIG Registratie & Kvk-nummer

  Als psychotherapeut sta ik ingeschreven in het BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register.

  Een BIG-registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

  Ingeschreven in het BIG register van Psychotherapeuten, registratienummer 69913000716

  Ik sta tevens ingeschreven in de kamer van koophandel

  Kvk-nummer 58128816

  Visitatie

  Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang te brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering te verhogen en waar nodig aan te scherpen. Visitatie laat zien wat de sterke en zwakke kanten van de praktijkvoering zijn. Voor LVVP-leden is 5-jaarlijkse visitatie een verplicht onderdeel van het lidmaatschap. Visitatie is een toetsinstrument voor borging van de kwaliteitseisen zoals verwoord in de LVVP brochure ‘kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk’. In maart 2018 is de praktijk door de LVVP gevisiteerd en in orde bevonden.

   

   

  CP Hogeweg

  1e Hogeweg 16d
  3701 HK Zeist

  Op maandag en vrijdag

  Psychiaters & Co

  Kampweg 10a
  3941 HH Doorn

  Op dinsdag en donderdagmorgen