Relatietherapie

Relatietherapie is er om meer inzicht te krijgen in hoe jullie relatie nu functioneert en welke patronen er in de loop der tijd zijn ingeslopen. Wat werkt wel, en wat werkt niet. Door meer inzicht te krijgen in hoe de dynamiek is tussen jullie, kunnen jullie werken aan nieuwe patronen.

Welke problemen

  • Jullie zijn uit elkaar gegroeid
  • Belanden steeds in dezelfde conflicten
  • Er is sprake geweest van overspel
  • Jaloezie is een terugkerend thema
  • Je twijfelt over je relatie
  • Jullie zijn het niet eens over de opvoeding van de kinderen

Emotionally Focused Therapy

Ik heb vele stellen behandeld, met uiteenlopende problemen volgens het EFT (Emotionally Focused Therapy) model. EFT is een op emoties gerichte relatietherapie, ontwikkeld door Sue Johnson.

Uit onderzoek blijkt dat EFT zeer succesvol is bij het oplossen van relatieproblemen. Meer dan 70% van de paren ervaart een aanzienlijke verbetering na de therapie. Gemiddeld vraagt het 8 tot 20 sessies om samen de relatie te verstevigen. Van de partners vraagt het de bereidheid om samen op reis te gaan, samen te onderzoeken wat voor jullie belangrijk is en elkaar met een open vizier tegemoet te treden. Dat gaat niet in een keer. Het kost vaak wat tijd om de patronen die zich in de relatie manifesteren te doorzien en daar een passende strategie bij te hanteren. Tijd en aandacht om de gewenste nieuwe situatie te bestendigen

Kosten

Je kunt altijd even informeren en/of kennismaken om te kijken of het wat voor je is.

Kosten per sessie: € 145,-

Duur van een sessie: 60 minuten.

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 48 uur voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen. Helaas ben ik genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen. Ik zal hier, ook ingeval van overmacht, 80 euro voor factureren.