Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve specialistische, tweede lijn’s behandel-methode voor psychische stoornissen en problemen.

In psychotherapie staan gesprekken tussen jou en de psychotherapeut, centraal. Een psychotherapeut helpt je bij het veranderen van gedrag, anders omgaan met pijnlijke emoties, anders denken of anders omgaan met belangrijke contacten.

Het doel van psychotherapie is om psychische klachten en problemen van een cliënt te doen verdwijnen of aanzienlijk te verminderen.

Tarieven

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering en wordt in de meeste gevallen vergoed door je zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts waarop is aangegeven dat je wordt verwezen voor een behandeling in de specialistische GGZ.

Ik maak je erop attent dat psychotherapie onder het eigen risico valt.  Het eigen risico in de basisverzekering zal worden declareert door de zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op de website van de Landelijke Vrijgevestigde Vereniging Psychotherapie: www.lvvp.info

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een zorgcontract afgesloten. Je behandeling wordt dan vergoed volgens de voorwaarden van je verzekeraar. Neem bij twijfel contact op bij je zorgverzekeraar, omtrent de dekking van je kosten.

De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de Landelijke Vrijgevestigde Vereniging Psychotherapie ( LVVP). Voor meer informatie kun u kijken op: betalingsvoorwaardenfolder.

Wanneer je geen gebruik wilt maken van uw verzekering, gelden afwijkende tarieven (op aanvraag).

Afzeggen

Hoe vervelend ook, soms kan een afspraak niet doorgaan. Tot 48 uur en uiterlijk 2 werkdagen voor de afspraak kun je kosteloos afzeggen. Helaas ben ik genoodzaakt om later of niet afgezegde afspraken in rekening te brengen. Ik zal hier, ook ingeval van overmacht, 80 euro voor factureren voor een behandeling en 125 euro voor een intake.